Reise til Tyrkia i koronatiden

Reise til Tyrkia i koronatiden

Slik reglene er nå vil en reise til Tyrkia være vanskelig, men ikke umulig. Regelverket sier at reiser er ikke anbefalt med mindre de er absolutt nødvendig. En reise til Tyrkia vil derfor kreve mer planlegging nå en før. Her skal vi liste opp de regler og krav som gjelder pr 20/02-2021.

Dette må du huske på før flyreisen

Før du reiser må du huske på å gjøre følgende. Du må ha tatt en korona test som ikke er mer enn 72 timer gammel (gjelder tidspunktet du ankommer Tyrkia). Denne må være negativ. I tillegg må du sørge for å ha pakket med deg ekstra masker slik at du har en maske klar for å ta på når du ankommer Tyrkia.

Du må også påberegne at du vil måtte avlegge en ny covid-test når du kommer frem. Om den blir positiv må du beregene karantene tid.

Når du kommer tilbake fra reisen

Når du reiser tilbake til Norge, må du ha avlagt en covid-test innen 24 timer av ankomsttidspunktet. Det vil si at du må sørge for å ha tatt en test i Tyrkia senest dagen før du skal fly. Denne må selvfølgelig være negativ. Du må også beregne 10 dager karantene fra ankomst.

Etter ankomst vil du i tillegg måtte ta en ny koronatest. Du må også fylle ut et informasjonsskjema som skal følge testen.

Det er mulig, men reglene kan forandres

Som du ser så er det mulig pr i dag å reise til Tyrkia og tilbake for å få gjennomført en hårtransplantasjon. Vurderingen om du mener det er nødvendig å gjøre denne operasjonen nå, eller om du vil vente til høsten er helt opp til deg. Du har uansett muligheten til å dra nå. Men husk at reglene kan forandres og da må du være forberedt på å gjøre endringer. Har du ikke satt opp en time så anbefaler vi fortsatt å booke en time nå for å finne en dato nærmere sommeren eller høsten.