Medisinsk ansvarsfraskrivelse

Informasjonen du finner på hårtransplantasjon.com erstatter ikke medisinsk rådgivning. Alt innhold på denne nettsiden er kun ment for informasjonsformål. Materialet på nettsiden er på ingen måte ment å erstatte konsultasjon, diagnose eller medisinsk behandling av kvalifisert lege. Innholdet utgjør ikke medisinsk rådgivning.

Hvis du lider av hårtap eller andre medisinske problemer, bør du alltid kontakte en autorisert lege for en nøyaktig vurdering. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at resultatene av en hårtransplantasjon kan variere fra person til person avhengig av individuelle forhold.

Hårtransplantasjon.com gir ingen garantier med hensyn til effektiviteten av tjenester eller produkter. Innhold på nettstedet vårt er gitt for generelle informasjonsformål og bør ikke anses som medisinske råd. Produktinformasjon er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom.

Informasjon om hårtap, hårtransplantasjon, kirurgiske og ikke-kirurgiske prosedyrer gitt her og i all e-postkommunikasjon fra oss er av generell karakter og bør ikke betraktes som medisinsk rådgivning. All slik informasjon er ikke ment å erstatte en konsultasjon på klinikk med kvalifisert lege. Kirurgiske resultater kan variere betydelig fra pasient til pasient på grunn av individuelle forskjeller. Vi garanterer ikke spesifikke hårtransplantasjonskirurgiske resultater.

Bildene på denne nettsiden er ikke ment å representere resultatene som enhver pasient kan forvente. Kirurgiske resultater varierer mye fra pasient til pasient, og er ikke garantert. Kommentarer og tilbakemeldinger om produktets effektivitet er basert på kunders og ansattes meninger og bør ikke erstatte medisinsk behandling. Rådfør deg med helsepersonell hvis du har spørsmål om en bestemt helsetilstand.

Ved å lese denne nettsiden erkjenner du at du er ansvarlig for dine egne helseavgjørelser. Ikke ta noe fra noen nettside, inkludert denne, og prøv det uten skikkelig forskning og medisinsk tilsyn.

Selv om vi har gjort alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen på nettstedet er nøyaktig på tidspunktet for inkludering, gir vi ingen garantier, forpliktelser eller representasjoner med hensyn til fullstendigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten, tilgjengeligheten, ytelsen eller funksjonaliteten til dette nettstedet eller noe av innholdet. 

Vi verken aksepterer eller påtar oss noe ansvar overfor deg i forhold til innholdet på dette nettstedet, og vi ekskluderer alle garantier, forpliktelser og representasjoner (enten uttrykte eller underforståtte) i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Disse uttalelsene er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom.

Medisinsk assistanse

  • Du må ikke stole på informasjonen på nettstedet vårt som et alternativ til medisinske råd eller hjelp fra legen din eller annet profesjonelt helsepersonell.
  • Hvis du har spesifikke spørsmål om medisinske forhold bør du kontakte legen din eller annet profesjonelt helsepersonell.
  • Hvis du tror du kan lide av en medisinsk tilstand bør du umiddelbart søke legehjelp.
  • Du bør aldri utsette å søke medisinsk råd, se bort fra medisinsk råd eller avbryte medisinsk behandling på grunn av informasjon på nettstedet vårt.